Utbildning

Certifiering

Inom el-området är det lagstadgat att de som installerar sådana system skall ha erforderlig kunskap och erfarenhet. Detta säkerställs med en utbildning och examen som ger behörighet. Något liknande upplägg har inte funnits inom hydraulikområdet. Detta trots att hydrauliska system används i sammanhang där felfunktioner eller haverier kan innebära risk för att människor kommer till skada eller stora kostnader för produktionsbortfall och reparationer. Vem som helst har kunnat ge sig på att installera ett hydraulsystem eller börja trimma ett sådant. Upphandlare av hydraulik har svårt att veta om en anbudsgivare har erforderlig kunskap och erfarenhet. Syftet med certifiering är att eliminera detta problem och säkerställa att alla, som på något sätt är involverad i konstruktion, installation, underhåll och reparation av hydraulsystem, skall ha erforderlig kunskap.

 

Tentamen administreras av högskolan dalarna

Läs mer om certifieringsprocessen och tentamenstillfällena 

Klicka här

Houston we've got a problem! Det här klassiska "nödropet!" från Apollo 13 under pågående månfärd, minns säkert alla fortfarande. Dessvärre gäller det även elevintresset för utbildningar inom industrin.