Gruppen arbetar med frågor och aktiviteter som syftar till att säkerställa branschens utveckling och konkurrenskraft. Detta görs främst genom att attrahera nästa generations medarbetare och att synliggöra branschens bidrag till en hållbar utveckling för samhälle, miljö och människor