Evenemang

Kalendarium

19 JANUARI 2021

AI-webbinarium om MacGregors övervakningssystem OnWatch Scout för offshore- och merchantkranar

Daniel Lundberg på MacGregor Norway A/S, som kommer berätta om deras övervakningssystem – OnWatch Scout - för offshore- och merchant kranar.  

Varför gjordes satsningen? Vilka affärsmässiga skäl fanns? Hur gick de tillväga för att komma igång och hur förankrades det i organisationen?

 

Tid: kl. 11.00 - 11.45

 

Anmälan görs till: kwi [at] branschkansliet.se

 

 

 

10 NOVEMBER 2020

SIS och SFMA i samverkan - för medlemmar i SFMA
DIGITAL INSPIRATIONSDAG OM STANDARDISERING INOM HYDRAULIK OCH PNEUMATIK

 

PROGRAM

09.00 Välkomna! SIS och SFMA inleder dagen med tips för ett lyckat digitalt event.
Daniel Hedlund, projektledare SIS/TK 106 Hydraulik och pneumatik, SIS

09.10 Vad innebär standardisering och vad är SIS roll?
Annika Palm, sektionschef verkstadsindustri, SIS.


09.30 Att delta i en kommitté och hur tas en standard fram?
Kristofer Petraeus, projektledare, sektionen för tjänste- och processutveckling, SIS


10.00 Kaffepaus


10.20 What is going on within ISO/ TC 131 Fluid power systems?

Gary Baumgardner, Chairman ISO/TC 131

 

10.40 Standardiseringsstrategier och tillämpning inom industrin
Fredrik Svensson, Bosch Rexroth och Kenneth Kjellberg, CEJN


11.10 Kort bensträckare


11.20 Närliggande kommittéarbeten och områden inom SIS;
Smörjmedel och hydraulvätskor (SIS/TK 416) Pär Jacobsson, Fuchs och ordförande SIS/TK 416
Tätningselement (SIS/TK 104) Renhetsteknik (SIS/TK 108) Maskinsäkerhet (SIS/TK 282) Daniel Hedlund, projektledare, SIS


11.40 Summering och förutsättningar för framtida standardisering inom SIS/TK 106 hydraulik och pneumatik
Daniel Hedlund, projektledare, SIS

12.00 Seminariet avslutas

 

Anmäl dig senast den 23 oktober. Kalenderinbjudan med länk till mötet kommer efter anmälan.

Anmälan görs till: kwi [at] branschkansliet.se

 

Du får gärna sprida inbjudan vidare inom företaget.

Seminariet är kostnadsfritt!

 

 

5 MAJ 2020

ÅRSMÖTE

Swedish Fluid Motion Association (SFMA)

Plats: Clarion Hotel Arlanda

Program kommer att läggas upp

 

16 JANUARI 2020

TEMADAG: TÄTA HYDRAULSYSTEM

 

SFMA inbjuder medlemsföretag till en temadag om täta hydraulsystem. 

Plats: Skogforsk, Uppsala

 

PROGRAM

09.30   KAFFE OCH REGISTRERING

 

10.00   INTRODUKTION OCH BAKGRUND TILL DAGEN

            Björn Löfgren, ordförande SFMA och Olle Gelin, Skogforsk

 

10.30   TÄTA HYDRAULSYSTEM

            Presentation av material framtaget av IFS

 

11.00   INSTALLATION, RÄTT SLANG I RÄTT KOPPLING

           Johan Thyrén, Parker Hannifin och Magnus Andersson, Hydroscand

 

12.00   LUNCH

 

13.00   SIMULERINGSVERKTYG FÖR RÄTT INSTALLATION AV SLANG

            Fredrik Karlsson, Specma

 

14.30   PAUS

 

15.00   ERFARENHETER FRÅN MASKINBYGGARE

            Presentation med Fredrik Brännberg, Volvo m.fl

15.45   SAMMANFATTNING AV DAGEN

 

16.00   AVSLUT

 

Anmälan görs till: kristina.wirbing [at] branschkansliet.se 

Ange eventuell specialkost eller matallergier.

 

17 OKTOBER 2019

HÖSTMÖTE

Swedish Fluid Motion Association (SFMA)

Plats: Linköpings universitet

 

Program

Kl. 10.45  Höstmöte med verksamhetsplan och budget

Kl. 12.00  Lunch – Linköpings Universitet, Kårrallen, Hans Meijers väg, Linköping (glöm inte att meddela eventuella allergier)

 

Kl. 13.00  Föredrag – Hur attraherar vi fler till hydraulik- och pneumatikbranschen?

Samtidigt som många branscher skriker efter arbetskraft, upplever många unga att det är svårare än någonsin att välja utbildning och yrke. Ulrik Hoffman, VD på Ungdomsbarometern och expert på utbildning och kompetensförsörjning, delar med sig av sin expertis kring vad som styr framtidsvalen och vad som attraherar unga till utbildningar, branscher och arbetsplatser.

 

Kl. 14.15  Rapporter från arbetsgrupper, inklusive paus.

Kl. 16.00  Mingel med visning av hydrauliklaboratoriet på Linköpings universitet för de som så önskar – meddela även om du vill stanna kvar på mingel och visning!

 

 

13-14 MAJ 2019

ÅRSMÖTE

Swedish Fluid Motion Association (SFMA)

Plats: Clarion Hotel Arlanda

 

Preliminärt schema

Måndagen den 13 maj

10.00 Styrelsemöte
12.00 Lunch (gemensam med Årsmötesdeltagarna)
13.00 Föredrag/årsmöte/workshop (tom ca 16.00)
17.30 Aktivitet
19.00 Middag och övernattning (för de som vill)

Tisdag den 14 maj 

10.00 Studiebesök på Arlanda (frivilligt)

 

 

På höstmötet för SFMA hölls ett seminarium av Karin Zingmark på temat "Hur skapa, vårda och utveckla kundrelationerna i den digitala miljön?".