Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna bär stora delar av verksamheten inom SFMA och samordnas av styrelsen. Nedan länkar till redan pågående arbetsgrupper.

Vad händer?

Temadag: Läckagefria system

Plats: Skogforsk i Uppsala

Datum: 16 januari 2020

 

Årsmöte

Plats: Clarion Arlanda Airport, SkyCity

Datum: 5 maj 2020

 

Höstmöte / inspirationsdag

Plats: ej fastställt

Datum: 20-21 oktober 2020