Nyheter

Den 16 januari genomfördes en temadag om täta hydraulsystem för medlemmar i SFMA. 52 deltagare deltog och diskuterade problem och lösningar under dagen som hölls på Skogforsk i Uppsala. 

 

Kommentarer om dagen var bland annat att det var bra att få diskutera och fokusera på ett ämne under en... Läs mer