Standardisering

Gruppen ska bevaka vad som händer inom områden direktiv och standards som påverkar vad som händer inom områdena hydraulik, pneumatik och elektromekaniska drifter. Gruppen ska vara en remissinstans och delta i lämpliga TK grupper inom SIS. Aktivt delta i utformning av förändringar av nya och gamla standards.

Sprida information om nya och reviderade standards som publiceras.

Presentationer från SiS och SFMAs inspirationsdag om standardisering

SiS och SFMA i samverkan genomförde en digital inspirationsdag om standardisering inom området hydraulik och pneumatik. Den 10 november 2020 ägde detta rum. Här finns nu presentationerna från de olika föredragen.

 

Presentation SIS

Presentation Bosch Rexroth

Presentation TK131

Presentation TK416

Presentation CEJN

Presentation SIS standardisering

Gruppmedlemmar

Sten-Ove Claesson, Hydac AB

Fredrik Svensson, Bosch Rexroth AB

Anders Pettersson, LTU

Bengt Andersson, Parker Hannifin AB

Björn Löfgren, Innfortech AB