Arbetsgrupp Kunskap

Gruppmedlemmar

Fredrik Brännberg, Volvo CE AB

Olle Gelin, Skogforsk

Petter Krus, LIU

Rikard Enander, Specma AB

Fredrik Karlsson, Specma AB

Jon Sandström, ITH

Johan Thyrén, Parker Hannifin AB

Torun Öhman, Hydnet AB

 

Aktuellt i arbetsgruppen

Temadag: Teknisk renhet i hydraulsystem

Genomförs via Teams

Datum: 17 mars 2021

 

Temadag: Täta hydraulsystem

Plats: Skogforsk i Uppsala

Datum: 16 januari 2020

Program och inbjudan kommer.