Kompetensförsörjning och branding

Gruppen arbetar med frågor och aktiviteter som syftar till att säkerställa branschens utveckling och konkurrenskraft. Detta görs främst genom att attrahera nästa generations medarbetare och att synliggöra branschens bidrag till en hållbar utveckling för samhälle, miljö och människor

Gruppmedlemmar

Anders Pettersson, LTU

Liselott Ericson, LIU

Joakim Fond, Hydac AB

Björn Ramstedt, Wipro IE AB

Thomas Johansson, Epiroc Rock Drills AB

Michael Hagberg, Parker Hannifin AB

Therese Johansson, Parker Hannifin AB

Jon Sandström, ITH

Björn Möller, KTH