Forskning, finansiering och projekt

Arbetsgruppern arbetar med att identifiera forskningsområden, finansieringsmöjligheter och informera medlemsföretagen om möjliga finansieringsvägar.

Gruppmedlemmar

Björn Löfgren, Innfortech AB

Liselott Ericson, Linköpings universitet

Jon Sandström, ITH

Kim Heybroek, Volvo CE