Teknisk renhet

Teknikgrupp teknisk renhet

Produktionsrenhet i hydraulik

ITH har ett stort nätverk av personer som jobbar med renhet i hydraulik. I projektet kompetensplattform för hydraulikspecialister så togs det fram ett dokument som heter systematisk renhetsarbete. Detta är ett hjälpmedel som på ett tillämpad sätt underlättar att skapa runtiner, vad som skall göras och fördela ansvar kring renhetsarbetet. Deltagande företag bidrog till utvecklingen och ett 10 tal företag har nu denna som stöd i sitt renhetsarbete. Detta dokument vidareutvecklas och teknikgrupp är en bra plattform för detta.

 

ITH har även många företag som efterfrågar renhet genom funktionstest. Det är när kompletta komponenter spolas internt för att sedan mäta upp renheten på vätskan. Renhetstester på hydraulik kräver högre flöden och tryck än den utrustning som finns på marknaden idag. Denna teknikgrupp kan verka för att ta fram  en sådan utrustning. 

 

Målgrupp

Ansvariga för teknisk renhet inom kvalitet, produktion, utveckling, inköp

 

Finansiering

Denna teknikgrupp är under uppstart. Aktiviteter finansieras genom eget arbete initialt och på sikt genom medel från företag och projektmedel.

 

Kontaktperson

Anmäl ditt intresse att medverka i teknikgruppen till Jon Sandström på ITH:

Kontaktperson

Jon Sandström

Kontakt uppgift:

Klicka här