Arbetsgruppern arbetar med att identifiera forskningsområden, finansieringsmöjligheter och informera medlemsföretagen om möjliga finansieringsvägar.

Gruppmedlemmar

Björn Löfgren, Innfortech AB

Liselott Ericson, Linköpings universitet

Jon Sandström, ITH

Kim Heybroek, Volvo CE