28 OKTOBER 2021 

HÖSTMÖTE FÖR MEDLEMMAR I SFMA

 

Den 28 oktober hålls SFMAs årliga höstmöte. Styrelsen arbetar med programmet för mötet. Programmet kommer att pucliceras här samt skickas i inbjudan till medlemmar.

Stående punkter på höstmötet är fastställande av verksamheten kommande verksamhetsår och budget för detsamma. I år kommer även presentation av läget i den AI-satsning som görs inom föreningen att göras. 

 

DATUM: torsdagen den 28 oktober 2021

TID: kl. 10.00 - 14.30 

HÖSTMÖTET HÅLLS ÄVEN I ÅR DIGITALT VIA TEAMS.

 

17 MARS 2021

Swedish Fluid Motion Association inbjuder medlemmar till en temadag om teknisk renhet i hydraulsystem.

 

DATUM:              Onsdagen den 17 mars 2021

TID:                      09.30 – 15.15

 

Temadagen är kostnadsfri för SFMAs medlemmar.

 

Skicka gärna inbjudan (inte länken) vidare till de du tror är intresserade.

 

Välkommen!

 

PROGRAM
TID: 09.30 – 15.15
PLATS: Temadagen hålls på Teams
09.30 INTRODUKTION OCH BAKGRUND TILL DAGEN, Björn Löfgren, Ordförande SFMA
09.40 TEORI / RENHETSSTANDARD, Presentation av Jon Sandström, ITH
09.55 TESTMETODER FÖR RENHET (LABORATIVT OCH I PRODUKTION), Presentation av Jon Sandström, ITH
10.10 TOYOTAS ARBETE MED RENHETSBEHOV OCH RENHETSKRAV, Presentation av Emil Hall, TOYOTA
10.40 PAUS
10.55 VOLVOS CE ARBETE MED RENHETSBEHOV OCH RENHETSKRAV, Presentation av Jens Axén, VOLVO CE
11.25 VAD ÄR RENHETSBEHOVET (RENHET VENTILER / PUMPAR MOTORER), Presentation av Fredrik Wernersson, PARKER HANNIFIN
11.55 LUNCH
13.00 RENHET I HÖGVOLUMSPRODUKTION, KRAV KONTRA PRIS – SMÅ / STORA ARTIKLAR, Presentation av Johan Thyrén, PARKER HANNIFIN
13.30 LEVERANTÖR AV TVÄTTUTRUSTNING, Presentation av Michael Wickell, VIVERK
14.00 PAUS
14.15 TEKNISK RENHET OCH RENHET VID DRIFT - (föredraget är på engelska), Thomas Schittek och Michael Bickel, HYDAC
14.45 SYSTEMATISKT RENHETSARBETE, Presentation av Jon Sandström, ITH
14.55 FRÅGESTUND, UTVÄRDERING OCH AVSLUT, Jan Zetterström, SFMA och Fredrik Brännberg, VOLVO CE
15.15 SLUT

 

10 FEBRAURI 2021

SFMAs ordförande Björn Löfgren och Kari Gustafsson redovisar resultatet av intervjuer med drygt 50 företagsrepresentanter inom hydraulikindustrin.

Tid: kl. 11.00 - 12.00

 

Anmälan görs till: kwi [at] branschkansliet.se

 

 

19 JANUARI 2021

AI-webbinarium om MacGregors övervakningssystem OnWatch Scout för offshore- och merchantkranar

Daniel Lundberg på MacGregor Norway A/S, som kommer berätta om deras övervakningssystem – OnWatch Scout - för offshore- och merchant kranar.  

Varför gjordes satsningen? Vilka affärsmässiga skäl fanns? Hur gick de tillväga för att komma igång och hur förankrades det i organisationen?

 

Tid: kl. 11.00 - 11.45

 

Anmälan görs till: kwi [at] branschkansliet.se

 

 

10 NOVEMBER 2020

SIS och SFMA i samverkan - för medlemmar i SFMA
DIGITAL INSPIRATIONSDAG OM STANDARDISERING INOM HYDRAULIK OCH PNEUMATIK

 

PROGRAM

09.00 Välkomna! SIS och SFMA inleder dagen med tips för ett lyckat digitalt event.
Daniel Hedlund, projektledare SIS/TK 106 Hydraulik och pneumatik, SIS

09.10 Vad innebär standardisering och vad är SIS roll?
Annika Palm, sektionschef verkstadsindustri, SIS.


09.30 Att delta i en kommitté och hur tas en standard fram?
Kristofer Petraeus, projektledare, sektionen för tjänste- och processutveckling, SIS


10.00 Kaffepaus


10.20 What is going on within ISO/ TC 131 Fluid power systems?

Gary Baumgardner, Chairman ISO/TC 131

 

10.40 Standardiseringsstrategier och tillämpning inom industrin
Fredrik Svensson, Bosch Rexroth och Kenneth Kjellberg, CEJN


11.10 Kort bensträckare


11.20 Närliggande kommittéarbeten och områden inom SIS;
Smörjmedel och hydraulvätskor (SIS/TK 416) Pär Jacobsson, Fuchs och ordförande SIS/TK 416
Tätningselement (SIS/TK 104) Renhetsteknik (SIS/TK 108) Maskinsäkerhet (SIS/TK 282) Daniel Hedlund, projektledare, SIS


11.40 Summering och förutsättningar för framtida standardisering inom SIS/TK 106 hydraulik och pneumatik
Daniel Hedlund, projektledare, SIS

12.00 Seminariet avslutas

 

Anmäl dig senast den 23 oktober. Kalenderinbjudan med länk till mötet kommer efter anmälan.

Anmälan görs till: kwi [at] branschkansliet.se

 

Du får gärna sprida inbjudan vidare inom företaget.

Seminariet är kostnadsfritt!

 

21 0KTOBER 2020

HÖSTMÖTE i TEAMS

 

 

Kl. 10.00            Föredrag av Karin Zingmark – Tiden då ledningen kunde delegera kommunikation till en kommunikationsavdelning är sedan länge förbi. Dagens företag måste bli kommunikativa fullt ut genom att lyssna, analysera omvärlden, ta till sig av kundinsikter och föra dialog med både medarbetare och kunder via de digitala plattformar som finns tillgängliga idag. Karin inspirerar kring hur man driver ständig förändring i samklang med sin omvärld genom en öppen, transparent dialog, och hur man tack vare dagens medielandskap kan bygga och utveckla sina kundrelationer i detta arbete. Föreläsningen ska förmedla positiv energi och tid kommer frigöras för dialog och reflektion, eftersom det är först då vi tar till oss budskap och lär oss nytt.

Karin har lång erfarenhet av förändringsledning och kommunikation från ledande roller i olika branscher, tidigare som marknadschef på Microsoft i Sverige. Hon är författare till två böcker, debut- boken “Maxa Snacket”, som inspirerar på temat digital kommunikation och kommunikativt ledarskap och uppföljaren ”Maxa Modet” som handlar om att driva förändring genom tillit och kommunikation.

 

Kl. 11.00            Höstmöte med verksamhetsplan och budget mm, se föredragningslista nedan

Kl. 12.00 ca                        Avslut

 

Föredragningslista

 1. Sammanträdetsöppnande
 2. Valavmötesordförandeochprotokollförare
 3. Valavtvåjusteringsmän,tillikarösträknare
 4. Upprättandeavförteckningöverdenärvarande,tillikaröstlängd
 5. Frågaom stadgeenligkallelse
 6. Föregåendeprotokoll
 7. Medlemsfrågor
 8. Verksamhetsplan2021
 9. Prognos2020ochBudget2021
 10. Årsavgifter2021
 11. Statistik
 12. Rapporterfrånarbetsgrupper
  • Forskningsgruppen
  • Standardiseringsgruppen
  • KompetensförsörjningochBranding
  • Kunskapsgruppen
  • Certifieringsgruppen
 13. ITH
 14. Övrigaärenden
 15. Sammanträdesavslutande

 

5 MAJ 2020

ÅRSMÖTE

Swedish Fluid Motion Association (SFMA)

Plats: Clarion Hotel Arlanda

Program kommer att läggas upp

 

16 JANUARI 2020

TEMADAG: TÄTA HYDRAULSYSTEM

 

SFMA inbjuder medlemsföretag till en temadag om täta hydraulsystem. 

Plats: Skogforsk, Uppsala

 

PROGRAM

09.30   KAFFE OCH REGISTRERING

 

10.00   INTRODUKTION OCH BAKGRUND TILL DAGEN

            Björn Löfgren, ordförande SFMA och Olle Gelin, Skogforsk

 

10.30   TÄTA HYDRAULSYSTEM

            Presentation av material framtaget av IFS

 

11.00   INSTALLATION, RÄTT SLANG I RÄTT KOPPLING

           Johan Thyrén, Parker Hannifin och Magnus Andersson, Hydroscand

 

12.00   LUNCH

 

13.00   SIMULERINGSVERKTYG FÖR RÄTT INSTALLATION AV SLANG

            Fredrik Karlsson, Specma

 

14.30   PAUS

 

15.00   ERFARENHETER FRÅN MASKINBYGGARE

            Presentation med Fredrik Brännberg, Volvo m.fl

15.45   SAMMANFATTNING AV DAGEN

 

16.00   AVSLUT

 

Anmälan görs till: kristina.wirbing [at] branschkansliet.se 

Ange eventuell specialkost eller matallergier.

 

17 OKTOBER 2019

HÖSTMÖTE

Swedish Fluid Motion Association (SFMA)

Plats: Linköpings universitet

 

Program

Kl. 10.45  Höstmöte med verksamhetsplan och budget

Kl. 12.00  Lunch – Linköpings Universitet, Kårrallen, Hans Meijers väg, Linköping (glöm inte att meddela eventuella allergier)

 

Kl. 13.00  Föredrag – Hur attraherar vi fler till hydraulik- och pneumatikbranschen?

Samtidigt som många branscher skriker efter arbetskraft, upplever många unga att det är svårare än någonsin att välja utbildning och yrke. Ulrik Hoffman, VD på Ungdomsbarometern och expert på utbildning och kompetensförsörjning, delar med sig av sin expertis kring vad som styr framtidsvalen och vad som attraherar unga till utbildningar, branscher och arbetsplatser.

 

Kl. 14.15  Rapporter från arbetsgrupper, inklusive paus.

Kl. 16.00  Mingel med visning av hydrauliklaboratoriet på Linköpings universitet för de som så önskar – meddela även om du vill stanna kvar på mingel och visning!

 

 

13-14 MAJ 2019

ÅRSMÖTE

Swedish Fluid Motion Association (SFMA)

Plats: Clarion Hotel Arlanda

 

Preliminärt schema

Måndagen den 13 maj

10.00 Styrelsemöte
12.00 Lunch (gemensam med Årsmötesdeltagarna)
13.00 Föredrag/årsmöte/workshop (tom ca 16.00)
17.30 Aktivitet
19.00 Middag och övernattning (för de som vill)

Tisdag den 14 maj 

10.00 Studiebesök på Arlanda (frivilligt)