Evenemang

Kalendarium

5 MAJ 2020

ÅRSMÖTE

Swedish Fluid Motion Association (SFMA)

Plats: Clarion Hotel Arlanda

Program kommer att läggas upp

 

16 JANUARI 2020

TEMADAG: TÄTA HYDRAULSYSTEM

 

SFMA inbjuder medlemsföretag till en temadag om täta hydraulsystem. 

Plats: Skogforsk, Uppsala

 

PROGRAM

09.30   KAFFE OCH REGISTRERING

 

10.00   INTRODUKTION OCH BAKGRUND TILL DAGEN

            Björn Löfgren, ordförande SFMA och Olle Gelin, Skogforsk

 

10.30   TÄTA HYDRAULSYSTEM

            Presentation av material framtaget av IFS

 

11.00   INSTALLATION, RÄTT SLANG I RÄTT KOPPLING

           Johan Thyrén, Parker Hannifin och Magnus Andersson, Hydroscand

 

12.00   LUNCH

 

13.00   SIMULERINGSVERKTYG FÖR RÄTT INSTALLATION AV SLANG

            Fredrik Karlsson, Specma

 

14.30   PAUS

 

15.00   ERFARENHETER FRÅN MASKINBYGGARE

            Presentation med Fredrik Brännberg, Volvo m.fl

15.45   SAMMANFATTNING AV DAGEN

 

16.00   AVSLUT

 

Anmälan görs till: kristina.wirbing [at] branschkansliet.se 

Ange eventuell specialkost eller matallergier.

 

17 OKTOBER 2019

HÖSTMÖTE

Swedish Fluid Motion Association (SFMA)

Plats: Linköpings universitet

 

Program

Kl. 10.45  Höstmöte med verksamhetsplan och budget

Kl. 12.00  Lunch – Linköpings Universitet, Kårrallen, Hans Meijers väg, Linköping (glöm inte att meddela eventuella allergier)

 

Kl. 13.00  Föredrag – Hur attraherar vi fler till hydraulik- och pneumatikbranschen?

Samtidigt som många branscher skriker efter arbetskraft, upplever många unga att det är svårare än någonsin att välja utbildning och yrke. Ulrik Hoffman, VD på Ungdomsbarometern och expert på utbildning och kompetensförsörjning, delar med sig av sin expertis kring vad som styr framtidsvalen och vad som attraherar unga till utbildningar, branscher och arbetsplatser.

 

Kl. 14.15  Rapporter från arbetsgrupper, inklusive paus.

Kl. 16.00  Mingel med visning av hydrauliklaboratoriet på Linköpings universitet för de som så önskar – meddela även om du vill stanna kvar på mingel och visning!

 

 

13-14 MAJ 2019

ÅRSMÖTE

Swedish Fluid Motion Association (SFMA)

Plats: Clarion Hotel Arlanda

 

Preliminärt schema

Måndagen den 13 maj

10.00 Styrelsemöte
12.00 Lunch (gemensam med Årsmötesdeltagarna)
13.00 Föredrag/årsmöte/workshop (tom ca 16.00)
17.30 Aktivitet
19.00 Middag och övernattning (för de som vill)

Tisdag den 14 maj 

10.00 Studiebesök på Arlanda (frivilligt)

 

 

Den 16 januari genomfördes en temadag om täta hydraulsystem för medlemmar i SFMA. 52 deltagare deltog och diskuterade problem och lösningar under dagen som hölls på Skogforsk i Uppsala.