Standardisering

Gruppen ska bevaka vad som händer inom områden direktiv och standards som påverkar vad som händer inom områdena hydraulik, pneumatik och elektromekaniska drifter. Gruppen ska vara en remissinstans och delta i lämpliga TK grupper inom SIS. Aktivt delta i utformning av förändringar av nya och gamla standards.

Sprida information om nya och reviderade standards som publiceras.