Forskning, finansiering och projekt

Arbetsgruppern arbetar med att identifiera forskningsområden, finansieringsmöjligheter och informera medlemsföretagen om möjliga finansieringsvägar.