Forskning, finansiering och projekt

Arbetsgruppern arbetar med att identifiera forskningsområden, finansieringsmöjligheter och informera medlemsföretagen om möjliga finansieringsvägar.

Gruppmedlemmar

Liselott Ericson, Linköpings universitet

Jon Sandström, ITH