Arbetsgrupp Kunskap

Gruppens uppgift är att samla, sprida och öka medlemmarnas kunskap genom olika former av samarbeten, ex:

  • Temadag med inbjudna talare
  • Workshop
  • Samla kunskaper på SFMA hemsida, Fluid Scandinavia etc.

Gruppmedlemmar

Fredrik Brännberg, Volvo CE AB

Lennart Strandberg, Projekthydraulik Sverige AB

Olle Gelin, Skogforsk

Petter Krus, LIU

Rikard Enander, Specma AB

Fredrik Karlsson, Specma AB

 

Aktuellt i arbetsgruppen

Temadag: Läckagefria system

Plats: Skogforsk i Uppsala

Datum: 16 januari 2020

Program och inbjudan kommer.