Arbetsgrupper

Arbetsgrupperna bär stora delar av verksamheten inom SFMA och samordnas av styrelsen. Nedan länkar till redan pågående arbetsgrupper.

Vad händer?

Temadag: Läckagefria system

Plats: Skogforsk i Uppsala

Datum: 16 januari 2020