Underhåll

Underhåll av hydraulik och pneumatik är av stor vikt för att hålla industrin igång.

Smart övervakning

Inom föreningen finns teknikgrupper som verkar för att starta projekt inom smarta sätt att övervaka hydraulik.

Konstruktion

Konstruktion av fluida drivsystem kräver omfattande kunnande för att konstruera säkra, effektiva och produktiva system.

Fossilfria hydraulvätskor

Industrin ställer om till fossilfri verksamhet. SFMA har återkommande teknikseminarier där denna utveckling bevakas

Certifiering

Branschföreningen verkar för säkert arbete genom välutbildad och certifierad personal

Underhåll

Underhåll av hydraulik och pneumatik är av stor vikt för att hålla industrin igång.

Smart övervakning

Inom föreningen finns teknikgrupper som verkar för att starta projekt inom smarta sätt att övervaka hydraulik.

Konstruktion

Konstruktion av fluida drivsystem kräver omfattande kunnande för att konstruera säkra, effektiva och produktiva system.

Fossilfria hydraulvätskor

Industrin ställer om till fossilfri verksamhet. SFMA har återkommande teknikseminarier där denna utveckling bevakas

Certifiering

Branschföreningen verkar för säkert arbete genom välutbildad och certifierad personal

SFMA, Swedish Fluid Motion Association

Om oss

Hydraulik och Pneumatik Föreningen och Intresseföreningen för Fluid Systemteknik har gått samman och bildat den nya branschorganisationen Swedish Fluid Motion Association (SFMA).

Utbildning och certifiering

SFMA verkar för att stärka det svenska utbildningssystemet för ökad tillgång till utbildade tekniker och ingenjörer.

Evenemang

De träffar, seminarier och möten som arrangeras av SFMA publiceras här. Läs mer >>

Arbetsområden

SFMA organiserar arbetsgrupper inom olika områden. Läs mer >>

Årsmötet för SFMA, som gick av stapeln den 5 maj, valde in nya ledamöter och suppleanter i styrelsen. De nya ledamöterna och suppleanterna är:

 

Björn Ramstedt, Wipro AB, tidigagare suppleant, nu ledamot

Jon Sandström, ITH, ledamot

Roger Olsson, Hydac AB

Erik Forsberg, Parker Hannifin AB, suppleant

Fredrik Karlsson, HydraSpecma AB, suppleant

 

Dessutom valdes Anders Garnell till vice ordförande. 

Publicerat 2020-05-14

Den 16 januari genomfördes en temadag om täta hydraulsystem för medlemmar i SFMA. 52 deltagare deltog och diskuterade problem och lösningar under dagen som hölls på Skogforsk i Uppsala. 

Publicerat 2020-01-27

Fler arbetsgrupper i SFMA är nu igång. Två grupper har varit igång en längre tid och inom kort har Certifieringsgruppen samt Standardiseringsgruppen sina första möten. Arbetsgruppen Forskning, finansiering och projekt kommer inom kort att fastställa sitt första mötesdatum. 

 

 

Publicerat 2019-11-26
Prenumerera på ITH - Nyhetsflöde

Nyfiken på vad som händer i hydraulik-branschen?